Spoločnosť Joergesov dom a.s. bola založená v roku 1993.


Joergesov dom a.s. spája meno historického domu na Námestí Sv. Trojice v Banskej Štiavnici.

joergesov dom po rekonstrukcii

Kontakt

Joergesov dom a.s.
P.O.BOX 23
Námestie Sv. Trojice 14
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 315 80 564, IČ DPH: SK2020478064
spoločnosť zapísaná v OR OS v Banskej Bystrici,
oddiel: Sa, vložka č. 151/S
mobil: +421 903 802 226
email: filip.ondrish@joergesovdom.sk

Fotogaléria
Fotografie historickej budovy - historické fotografie
Fotografie historickej budovy - rekonštrukcia
Fotografie historickej budovy - obnovená fasáda
Fotografie historickej budovy - súčasnosť